Pages

Selasa, 03 Mei 2011

Bernadzar Puasa Lalu Meninggal

Sahabat bertanya,
"Ibuku meninggal, sedangkan ia mempunyai tanggungan puasa nadzar, apakah aku boleh berpuasa untuknya."

Rasul menjawab,
"Ya, berpuasalah untuk ibumu."