Pages

Selasa, 03 Mei 2011

Puasa Safar

Sahabat bertanya,
Seorang sahabat pernah ditanya tentang berpuasa ketika safar.

Rasul menjawab,
Jika kamu mau, maka berpuasalah.
Dan jika mau, maka berbukalah.