Pages

Rabu, 18 Mei 2011

Syarat Boleh Menerima Pemberian

Sahabat bertanya,
"Seorang sahabat Nabi pernah mempersoalkan harta yang diberikan kepadanya."

Rasul menjawab,
Rasulullah SAW pernah memberikan suatu pemberian kepada Umar bin Khattab, lalu Umar r.a mengatakan,
"Berikan saja, Ya Rasulullah, kepada orang lain yang lebih memerlukan daripada saya."

Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Umar,
Ambillah, lalu kau belanjakan atau kau sedekahkan.
Harta yang sampai kepadamu, maka janganlah kau kejar."

HR. Bukhari dan Muslim.