Pages

Minggu, 26 Juni 2011

Haji Untuk Orang Lain

Sahabat bertanya,
"Bolehkah saya melakukan haji untuk orang lain, ibu saya sendiri misalnya."

Rasul menjawab,
"Engkau boleh menghajikannya."

Dalam riwayat lain.
Ketika Rasulullah SAW sedang berhaji, Beliau mendengar seseorang berucap,
"Labbaika untuk Syibrimah (keluarga dekatnya)."

Langsung saja Rasul bertanya,
"Apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu?"
"Belum," jawab orang itu.
Rasul bersabda,
"Hajilah untuk engkau dulu, baru haji untuk Syibrimah."

(HR. Imam Ahmad dan Syafi'i).