Pages

Jumat, 17 Juni 2011

Hukum Ziarah Kubur Bagi Wanita

Sahabat bertanya,
"Apakah wanita boleh pergi ke kubur?"

Rasul menjawab,
"Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah."

Hadits ini umum sifatnya, berlaku untuk priadan wanita. Apabila dalam berzairah dikhawatirkan wanita menjerit atau menangis dengan teriak di luar batas atau tidak mampu menahan diri sehingga pingsan, sebaiknay wanita dilarang.