Pages

Selasa, 14 Juni 2011

Mengubah Haluan Kemudi

Sahabat Bertanya,
Sayyidina Umar bin Khattab ra berkata kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, aku binasa."
Rasulullah SAW Bertanya,
"Apa yang menyebabkan engkau binasa."

Umar menjawab,
"Semalam aku telah mengubah haluan kemudi, apakah aku boleh berbuat seperti itu."
Rasul Menjawab,
"Boleh dari depan dan boleh dari belakang, tetapi hindari yang haid dan pada duburnya."

HR. Ahmad.