Pages

Kamis, 28 Juli 2011

Bolehkah Memberontak Kepada Pemimpin yang Jahat

Sangat kaget aku membaca hadits yang ada di bawah ini, dimana kita tidak diperbolehkan untuk memberontak kepada pemimpin yang jahat, tapi ada syaratnya juga ternyata.

Sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, apakah kami boleh memberontak kepada mereka (pemimpin yang jahat) dengan pedang?"

Rasul menjwab,
"Jangan, selama mereka melakukan shalat bersamamu. Apabila kamu mengetahui perbuatan para penguasamu yang tidak kau sukai, maka luruskanlah dan janganlah kau berpangku tangan dengan selalu mematuhinya."

HR.Muslim.