Pages

Sabtu, 02 Juli 2011

Mengambil Uang Suami Tanpa Sepengetahuan

Sahabat bertanya,
Ada sahabat perempuan yang bernama Hindun, istri Abu Sufyan pernah bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat kikir, apakah aku boleh mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya untuk belanja rumah tangga?"

Rasul menjawab,
Boleh, kamu boleh mengambl tanpa diketahuinya sekedar kebutuhan dan hindarilah yang berlebih-lebihan."