Pages

Minggu, 24 Juli 2011

Menguburkan Korban Perang

Sebagaimana dalam hadits yang dikisahkan , ada sahabat bernama Hisyam bin Amir r.a yang berkata,
"Kami mengeluh kepada Rasulullah seusai Perang Uhud bahwa menggali liang kubur untuk tiap orang sangat berat."

Mendengar hal itu, Rasul menjawab,
"Galilah, perdalam dan rapikan. Kuburlah dua atau tiga orang dalam satu lubang."

Di antara kami ada yang bertanya,
"Siapa yang didahulukan ya Rasulullah?"
Rasul menjawab,
"Yang lebih pandai mengenal Al Qur'an."
"Dan ayahku termasuk yang mati syahid dan dia orang ketiga yang dimasukkan dalam kubur," ucap sahabat.

HR. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.