Pages

Rabu, 29 Juni 2011

Ramalan Dukun

Sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, apa yang mereka ramalkan kadang-kadang benar terjadi.

Rasul menjawab,
Kadang-kadang jin mendapat (mencuri) suatu berita yang benar lalu dibisikkan suatu kata ke telinga temannya dari kalangan manusia dan dicampur dengan seratus kata yang bohong dan menyesatkan.
(HR. Bukhari dan Muslim).

Senin, 27 Juni 2011

Hukum Mendatangi Dukun

Sahabat bertanya,
"Bagaimana hukumnya orang yang pergi ke dukun untuk berobat dan menanyakan hal-hal ghaib."

Rasul menjawab,
"Jangan mendatangi dukun-dukun itu."

Minggu, 26 Juni 2011

Haji Untuk Orang Lain

Sahabat bertanya,
"Bolehkah saya melakukan haji untuk orang lain, ibu saya sendiri misalnya."

Rasul menjawab,
"Engkau boleh menghajikannya."

Dalam riwayat lain.
Ketika Rasulullah SAW sedang berhaji, Beliau mendengar seseorang berucap,
"Labbaika untuk Syibrimah (keluarga dekatnya)."

Langsung saja Rasul bertanya,
"Apakah engkau sudah berhaji untuk dirimu?"
"Belum," jawab orang itu.
Rasul bersabda,
"Hajilah untuk engkau dulu, baru haji untuk Syibrimah."

(HR. Imam Ahmad dan Syafi'i).

Sabtu, 25 Juni 2011

Kapan Wanita Bersedekah

Sahabat bertanya,
"Apakah seorang wanita boleh berseekah dengan uangnya sendiri tanpa izin suaminya."

Rasul menjawab,
"Tidak dibenarkan seorang wanita bersedekah dari hatinya kecuali dengan izin suaminya."

Jumat, 24 Juni 2011

Sikap Fanatik

Sahabat bertanya,
"Ada sahabat yang bertanya ihwal fanatisme dalam islam."

Rasul menjawab,
"Bukanlah dari kami, barang siapa wafat dalam fanatisme."

Allah SWT berfirman,
"Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugian adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya."
(QS. At-Taubah: 24).

Kamis, 23 Juni 2011

Kain Terkena Darah Haid

Sahabat bertanya,
"Bagaimana kalau kain yang kita pakai terkena darah haid."

Rasul menjawab,
"Siram dengan air sambil gosok dan dikerok dengan kuku sampai hilang bekas-bekas darah, lalu dicuci."

Senin, 20 Juni 2011

Kepada Siapa Hadiah Diberikan

Sahabat bertanya,
Aisyah bertanya," Apabila ada dua tetangga, kepda siapa hadiah diberikan."

Rasul menjawab,
"Kepada yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu."

HR. Bukhari.

Minggu, 19 Juni 2011

Sering Berpuasa Tapi Masuk Neraka

Sahabat bertanya,
"Apakah masuk surga seorang wanita yang sering berpuasa dan bersedekah, tatpi dia selalu mengganggu tetangganya dengan lidahnya."

Rasul menjawab,
"Wanita itu masuk neraka."

HR. Ahmad.

NB:
Ada kekeliruan judul, maksudnya masuk Neraka

Sabtu, 18 Juni 2011

Hukum Mencukur Rambut Alis

Sahabat bertanya,
"Bagaimana hukum mencukur rambut alis."

Rasul menjawab,
"Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan wanita yang minta dicukur alisnya."

Jumat, 17 Juni 2011

Hukum Ziarah Kubur Bagi Wanita

Sahabat bertanya,
"Apakah wanita boleh pergi ke kubur?"

Rasul menjawab,
"Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah."

Hadits ini umum sifatnya, berlaku untuk priadan wanita. Apabila dalam berzairah dikhawatirkan wanita menjerit atau menangis dengan teriak di luar batas atau tidak mampu menahan diri sehingga pingsan, sebaiknay wanita dilarang.

Kamis, 16 Juni 2011

Hukum Memelihara Kuku

Sahabat bertanya,
Apa hukumnya memelihara kuku samapai panjang bagi laki-laki dan perempuan.

Rasul menjawab,
Lima sunnah fitrah yang harus dikerjakan, yakni khitan, mencukur rambut kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut rambut ketiak.

HR. Muslim, Abu Daud, An Nasai, Tirmizi.

Rabu, 15 Juni 2011

Memilih Suami di Surga

Sahabat bertanya,
Seorang sahabat pernah menanyakan tentang wanita yang menikah beberapa kali, lalu bila kelak dia masuk surga, dengan siapa dia bersuami di sana.

Rasul menjawab,
Dia bebas memilih.
Tentunya yang ia pilih yang baik akhlaknya.

Selasa, 14 Juni 2011

Mengubah Haluan Kemudi

Sahabat Bertanya,
Sayyidina Umar bin Khattab ra berkata kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, aku binasa."
Rasulullah SAW Bertanya,
"Apa yang menyebabkan engkau binasa."

Umar menjawab,
"Semalam aku telah mengubah haluan kemudi, apakah aku boleh berbuat seperti itu."
Rasul Menjawab,
"Boleh dari depan dan boleh dari belakang, tetapi hindari yang haid dan pada duburnya."

HR. Ahmad.

Senin, 13 Juni 2011

Bersetubuh Dari Arah Belakang

Sahabat bertanya,
Seorang wanita Anshar bertanya kepada Nabi tentang kaum Tajbiyah, yaitu kaum yang menyetubuhi istri pada kemaluannya tetapi dari arah belakang.

Rasul menjawab,
Beliau membacakan ayat,
"Istri-istrimu adalah tempat kamu bercocok tanam, datangilah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki."
(QS. Al-Baqarah: 223).

Minggu, 12 Juni 2011

Hukum Wanita Memotong Rambut

Sahabat bertanya,
Ada sahabat yang bertanya apa boleh wanita memotong rambutnya.

Rasul menjawab,
Allah melaknat lelaki yang meniru (menyerupai) perempuan dan perempuan yang meyerupai laki-laki.

Sabtu, 11 Juni 2011

Bersenggama Dengan Istri di Surga

Sahabat bertanya,
Bisakah kita bersenggama dengan istri di surga?"

Rasul menjawab,
"Ya. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman-Nya, seseorang yang ada di surga dalam satu hari bisa bersenggama dengan seratus gadis."

Jumat, 10 Juni 2011

Menyerahkan Zakat Kepada Utusan

Sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku terbebas dari tanggungan (zakat) kepada Allah dan RasulNya.

Rasul menjawab,
Ya, apbila kamu sudah menyerahkan zakat kepada utusanku, maka berarti engkau terbebas dari tanggungan zakat dan engkau mendapat pahalanya, dan dosanya atas orang yang menyelewengkannya.

Kamis, 09 Juni 2011

Mengatur Tanah

Sahabat bertanya,
Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tanahnya di Khaibar, laluia meminta fatwa tentang apa yang harus diperbuat dengan tanah itu.
Dan sungguh ia ingin berbuat sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Rasul menjawab,
Jika engkau mau, engkau tahan tanahnya dan engkau sedekahkan hasilnya.

HR. Muslim

Rabu, 08 Juni 2011

Menjual Yang Tidak Dimiliki

Sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang aku tidak miliki, maka apakah aku boleh membeli dari pasar lalu akumenjual kepadanya."

Rasul menjawab,
"Jangan kamu menjual apa-apa yang kamu tidak atau belum memilikinya."

HR. Ahmad.

Selasa, 07 Juni 2011

Zakat Sapi

Sahabat bertanya,
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang zakat sapi.

Rasul menjawab,
Dan tidak seorang pun dari pemilik sapi dan kambing yang tidak mengeluarkan haknya (zakatnya),kecuali pada hari Kiamat nanti akan disediakan sebidang tanah yang luas (untuk sapi dan kambinga), tidak ada satu pun yang hilang, dan tidak ada satu pun yang tanduknya melingkar ke belakang, juga tidak ada yang tidak bertanduk atau tanduknya melingkar, (semuanya) akan melingkar dengan tanduknya dan menginjak dengan kakinya.

Setiap kali yang pertama melewatinya, maka yang lain akan (datang) kembali padanya. (Siksaan) itu akan berlangsung selama satu hari lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, hingga selesai semua keputusan bagi semua hamba, lalu akanditunjukkan nasibnya, apakah iamasuk surga atau neraka.

Senin, 06 Juni 2011

Zakat Kurma

Sahabat bertanya,
Ada sahabat Nabi bernama Abu Sayyarah bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Sesungguhnya aku mempunyai pohon kurma."

Rasul menjawab,
"Keluarkan (dari hasil panennya) 10 persen."

Minggu, 05 Juni 2011

Zakat Fitrah Wajib

Sahabat bertanya,
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang zakat fitrah oleh sahabatnya.

Rasul menjawab,
"Ia adalah (kewajiban) atas setiap muslim, kecil dan besar (orang tua), yang merdeka atau budak, sebanyak satu sha' kurma atau sa' gandum atau keju."

Sabtu, 04 Juni 2011

Zakat Perhiasan

Sahabat bertanya,
Ummu Salam, sahabat perempuan Nabi pernah bertanya,
"Sesungguhnya aku memakai gelang dari emas, apakah ia termasuk harta simpanan."

Rasul menjawab,
"Jika kau keluarkan zakatnya, maka dia bukan harta simpanan."

Jumat, 03 Juni 2011

Larangan Menarik Kembali Sedekahnya

Sahabat bertanya,
Ada sahabat Rasulullah SAW yang mempersoalkan orang yang meminta kembali sedekahnya setelah ia memberikannya.

Rasul menjawab,
Janganlah engkau menarik kembali, karena yang meminta kembali sedekahnya adalah seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya.

HR. Muslim.

Kamis, 02 Juni 2011

Meringankan Orang Berhutang

Sahabat bertanya,
Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Qatadah suatu saat menagih hutang kepada seorang laki-laki.
Namun si laki-laki itu bersumpah kalau dia berada di dalam kesulitan.
Lalu Abu Qatadah langsung menjawabnya sambil mengutip kata-kata Nabi berikut ini.

Rasul menjawab,
"Barang siapa ingin dibebaskan oleh Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah ia memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari kesulitannya."

HR. Muslim.

Rabu, 01 Juni 2011

Obral Sumpah Saat Jual Beli

Sahabat bertanya,
Sahabat Nabi ada yang menanyakan tentang pedagang yang selalu bersumpah saat menjual barang dagangannya.

Rasul menjawab,
"Hindarilah banyak bersumpah di dalam proses jual beli, karena demikian itu bisa membuat laku api kemudian menghancurkan dagangannya."

HR. Muslim.