Pages

Jumat, 10 Juni 2011

Menyerahkan Zakat Kepada Utusan

Sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku terbebas dari tanggungan (zakat) kepada Allah dan RasulNya.

Rasul menjawab,
Ya, apbila kamu sudah menyerahkan zakat kepada utusanku, maka berarti engkau terbebas dari tanggungan zakat dan engkau mendapat pahalanya, dan dosanya atas orang yang menyelewengkannya.