Pages

Kamis, 26 Mei 2011

Akan Memperoleh Pahala

Sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang perkara yang aku lakukan di zaman jahiliyah seperti menyambung silaturrahmi, memerdekakan budak dan bersedekah, apakah aku akan memperoleh pahala."

Rasul menjawab,
"Engkau masuk Islam dengan memperoleh kebaikan atas perbuatan di masa lalu."

HR. Bukhari Muslim.