Pages

Jumat, 27 Mei 2011

Orang Berkecukupan Dilarang Mengemis

Sahabat bertanya,
Rasulullah SAW pernah ditanya sahabat tentang orang berkecukupan yang tidak boleh meminta-minta atau mengemis.

Rasul menjawab,
Tidak boleh jika memiliki lima puluh dirham atau senilai emas.
HR. Ahmad.

Pada kesempatan lain, Rasul menjawab,
"Apa-apa yang cukup baginya buat makan pagi dan petang."