Pages

Senin, 30 Mei 2011

Menimbun Barang Dagangan

Sahabat bertanya,
Rasul pernah ditanya sahabat mengenai orang yang berdagang dengan cara menimbun terlebih dahulu barang dagangannya.

Rasul menjawab,
"Barang siapa menimbun barang dagangnya (agar harganya naik), maka dia berdosa."

HR. Muslim.