Pages

Jumat, 20 Mei 2011

Kewajiban Lain Harta

Sahabat bertanya,
"Selain zakat, apakah ada kewajiban lain pada harta."

Rasul menjawab,
"Ya, ada."

Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat AL Qur'an,
"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya."

HR.Daraquthny