Pages

Senin, 04 April 2011

Bejana Bekas Non Muslim

Sahabat bertanya,
"Tsa'labah, suatu hari bertanya kepada Nabi, ia berkata:"Sesungguhnya kami berada di tempat kaum Ahli Kitab.
Merka memakan daging babi dan meminum khamr lalu bagaimana kami menggunakan bejana dan periuk mereka."

Rasul menjawab,
"Jika kamu tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah dengan air dan masaklah serta minumlah dengannya."