Pages

Sabtu, 30 April 2011

Puasa Seumur Hidup

Sahabat bertanya,
Apakah boleh berpuasa seumur hidup.

Rasul menjawab,
Itu berarti tidak berpuasa dan tidak berbuka.

HR Muslim