Pages

Senin, 11 April 2011

Waktu Paling Utama

Sahabat bertanya,
"Adakah waktu yang lebih dekat antara Allah SWT dengan hambaNya.

Rasul menjawab,
"Waktu yang paling dekat antara Allah dengan seorang hamba adalah di pertengahan malam.
Maka jika engkau mampu mengingat Allah atau shalat diwaktu itu, kerjakanlah."