Pages

Selasa, 26 April 2011

Puasa Sunah Asyura

Sahabat bertanya,
"Seorang sahabat Rasulullah SAW mempertanyakan berpuasa hari Asyura."

Rasul menjawab,
"Barang siapa hendak berpuasa maka berpuasalah pada hari Asyura, dan barang siapa menghendaki berbuka, maka berbukalah pada hari Asyura."

HR. Muslim.