Pages

Selasa, 12 April 2011

Tidak Hafal Al Qur'an

Sahabat bertanya,
Sesungguhnya, aku tidak mampu menghafal Al Qur'an sedikit pun ayat-ayat Al Qur'an.
Oleh karena itu, ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bisa mencukupi bagiku.

Rasul menjawab,
Ucapkanlah Subhanallah, walhamdulillah, walailahaillallah, Allahu Akbar, laa haula wala quwwata illa billah.

Artinya:
Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah.

Sahabat bertanya lagi,
Ini adalah untuk Allah, lalu mana bacaan untukku.

Rasul menjawab,
Allahummarhamnii wa'aafini wahdinii warzuqnii.
Artinya:
Ya Allah, kasihanilah aku, lindungilah aku, tunjukilah aku dan berilah aku rezeki.

Lalu Rasulullah SAW memegang tangan sahabat itu dan bersabda,
"Adapun lelaki ini, maka tangannya telah penuh dengan kebaikan."

HR. Abu Daud.