Pages

Jumat, 29 April 2011

Puasa Sunnah

Sahabat bertanya,
Hashah r.a bertanya kepada Rasulullah SAW, Aku dan Aisyah puasa sunnah atau tatawwu.
Siang hari kami menerima kiriman makanan, lalu kami berbuka.
Apakah boleh.

Rasul menjawab,
Tidak apa.
Gantilah puasa itu di hari lain.

Mengqadha puasa sunnag lebih afdhal meskipun Rasulullah SAW bersabda,
"Orang yang berpuasa tatawwu adalah kuasa terhadap dirnya.
Artinya tidak ada halangan jika dibatalkan."