Pages

Sabtu, 09 April 2011

Pertama Dihisab

Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya amal ibadah seseorang yang pertama-tama dihisab itu ialah shalatnya, maka jika baik shalatnya, sungguh berbahagialah dan beruntunglah ia.
Dan jikalau rusak shalatnya, sungguh menyesal dan merugilah ia."

HR. Tirmidzi.