Pages

Minggu, 10 April 2011

Shalat Di Rumah Atau Masjid

Sahabat bertanya,
Abdullah bin Sa'ad sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Nabi,
"Manakah yang lebih utama, ibadah shalat di rumahku atau di masjid."

Rasul menjawab,
"Tidakkah engkau lihat rumahku yang paling dekat dengan masjid.
Akan tetapi shalat di rumah lebih aku sukai daripada shalat di masjid, kecuali kalau merupakan shalat wajib."

HR. Ibnu Majah.