Pages

Jumat, 15 April 2011

Waktu Shalat Nabi

Sahabat bertanya,
Seorang sahabat ada yang bertanya kepada Jabir bin Abdullah r.a soal waktu shalat shubuh.

Rasul menjawab,
Jabir lalu menjawab bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan shalat Zhuhur ketika matahari condong sedikit ke barat.
Shalat Ashar ketika matahari masih bersih atau belum merah.
Shalat Isya kadang-kadang mengakhirkannya dan kadang-kadang beliau menyegerakannya.

Apabila beliau melihat orang-orang telah berkumpul, maka beliau menyegerakan shalat Isya dan apabila melihat orang-orang lambat, maka beliau mengakhirkannya.
Shubuh secepatnya atau agak lambat menurut kondisi mereka.
Atau, kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW biasanya melakukan shalat shubuh ketika hari masih gelap.

HR. Bukhari dan Muslim.