Pages

Rabu, 13 April 2011

Setan Dalam Shalat

Sahabat bertanya,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi antara shalatku (Utsman bin Affan) dengan bacaanku, sehingga bacaanku menjadi kacau.

Rasul menjawab,
Itu adalah setan yang bernama Khanzab.
Apabila kamu merasakan gangguannya, maka berlindunglah kepada Allah dan meludahlah ke sebelah kiri sebanyak tiga kali.

Lalu Utsman berkata,
Kemudian aku lakukan itu, maka Allah menghilangkan gangguan itu.

HR. Muslim.