Pages

Jumat, 15 April 2011

Jumlah Rakaat Shalat Malam

Sahabat bertanya,
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang shalat malam.

Rasul menjawab,
Dikerjakan dua-dua rakaat.
Jika kamu khawatir kedahuluan shubuh, maka berwitirlah dengan satu rakaat.

HR. Bukahri dan Muslim.