Pages

Minggu, 24 April 2011

Berpuasa Selain Ramadhan

Sahabat bertanya,
Aisyah, istri nabi, suatu saat bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Wahai Rasulullah, engkau datang kepadaku dalam keadaan puasa, kemudian engkau memakan roti."

Rasul menjawab,
"Sesungguhnya, kedudukan orang yang berpuasa di luar bulan Ramadhan atau puasa sunnah itu seperti kedudukan orang yang mengeluarkan shadaqah dari hartanya.
Jika ia ingin mendermakannya dengan sesukanya, maka ia boleh melaksanakannya.
Dan jika ia mau untuk tidak mengeluarkannya, maka ia boleh menahannya."

HR. An-Nasa'i.