Pages

Jumat, 08 April 2011

Ragu Dalam Shalat

Sahabat bertanya,
Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi tentang dirinya yang seolah-olah mendapati sesuatu di dalam shalatnya.

Rasul menjawab,
Ia tidak boleh membatalkan shalatnya sehingga ia mendengar atau mencium baunya.