Pages

Kamis, 28 April 2011

Larangan Puasa Hari Jumat

Sahabat bertanya,
Ada sahabat Nabi yang bertanya ikhwal puasa pada hari Jumat.

Rasul menjawab,
Janganlah seseorang berpuasa pada hari Jumat kecuali dengan berpuasa pula sebelumnya atau sesudahnya.

HR. Bukhari dan Muslim