Pages

Sabtu, 02 April 2011

Tata Cara Wudhu

Sahabat Bertanya,
"Bagaimana tata cara berwudhu?"

Rasul menjawab,
"Sempurnakanlah wudhu dan sela-selalah diantara jari-jari dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq (memasukkan air ke dalamlubang hidung), kecuali jika kamu dalam keadaan puasa."

HR. Ahmad