Pages

Rabu, 06 April 2011

Larangan Buang Air di Jalan

Sahabat bertanya,
Suatu hari, Rasul berkata kepada para sahabatnya,
"Takutlah atau hindarilah dua orang terlaknat."

Para sahabat bertanya,
"Siapa dua orang yang terlaknat itu, wahai Rasulullah."

Rasul menjawab,
"Pertama orang yang buang air kecil atau besar di jalanan manusia.
Kedua, orang yang buah air kecil atau besar di tempat berteduh."