Pages

Sabtu, 09 April 2011

Tidur Tapi Junub

Sahabat bertanya,
Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi,
Apakah seseorang diantara kami boleh tidur dalam keadaan junub.

Rasul Menjawab,
Boleh, apabila seseorang di antara kalian telah berwudhu, maka tidurlah dalam keadaan junub.

HR. Bukhari.