Pages

Rabu, 27 April 2011

Puasa Bulan Syawal

Sahabat bertanya,
Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya tentang hari-hari yang diperbolehkan untuk berpuasa di bulan syawal.

Rasul menjawab,
Barang siapa berpuasa Ramadhan, lalu disusul dengan puasa enam hari di bulan syawal, maka pahalanya bagaikan puasa penuh setahun.

HR. Muslim.